Schweighausen

geografisch gezien in de hoek tussen de zuidelijke oever van de benedenloop van de Lahn en de Rijn

Hier, waar al meer dan 2500 jaar geleden de bewoners hun doden in kruiwagens aan onze aarde toevertrouwden, waar de Romeinse grensmuur van west naar oost liep en waar vroeger de grens tussen het bisdom Mainz en het hertogdom Nassau liep, kan men uitgaan van een vroege nederzetting van de plaatselijke bevolking. Het dorp Schweighausen werd al in 1255 genoemd als accessoire van het kasteel en het hof van Nassau. In 1284 heet de plaats Swechusen en vanaf 1818 Schweighausen. Sinds 1409 hield de familie vom Stein het dorp in leengoed van de graven van Nassau, met inbegrip van de patronaatsrechten van de kerk. In 1550 kwamen we voor het eerst een hof tegen, dat ontstond uit het "Hübengericht" en werd bezet door een "Schultheiß" en in 1651 door 7 "Schöffen" uit Schweighausen, Dessighofen, Becheln en Frücht. De baronnen vom Stein bleven tot 1804 vorsten van het dorp. Sinds 1613 maakten het dorp en Frücht deel uit van hetzelfde gebied tot 1803, toen het werd opgenomen in het Nassau-district. De protestantse kerk van Schweighausen wordt al in 1310 als kerk genoemd. De laat-Romaanse westtoren getuigt van een nog grotere ouderdom. Het schip en het koor waren Gotisch voordat ze grote reparaties ondergingen, zoals gedocumenteerd wordt door een lijst met schenkingen van 11 juni 1699. Het schip en het koor werden echter in 1877 om onbekende redenen gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. De kerk werd ook onderworpen aan Franse plunderingen.