Romeinse wachtpost 2/14

In een oogopslag

  • Geisig
  • Romeinse Limes

Romeinse wachtpost 2/14 met palissade en uitkijkpunt

De Boven-Rijn-Germaanse Limes loopt dwars door het Geisiger-district. De wachttoren 2/14 werd gevisualiseerd door de plattegrond te overprinten. Tussen de toren en de districtsweg ligt een zeer goed bewaard gebleven deel van de Limes, dat is beplant met tamme kastanjes om de oorspronkelijke kenmerken van het monument op de lange termijn te beschermen tegen erosie. Daarnaast is er een palissade gebouwd langs de provinciale weg en is er in de buurt een rustplaats met een uitkijkpost gebouwd. Bij wachttoren 2/14 zijn nog steeds holle wegen zichtbaar, die aangeven dat er een doorgang was van vrij Germanië naar Romeins grondgebied en vice versa. Aan de grens met Dornholzhausen is een houten beeld van een Romeinse soldaat aan de ene kant en een Germaanse krijger aan de andere kant opgericht.

Indrukken

Op de kaart

An der K12

56357 Geisig


Wat zou je als volgende willen doen?