Evang. kerk Dornholzhausen

In een oogopslag

  • Dornholzhausen
  • Kerken/kloosters

Protestantse kerk in Dornholzhausen, die samen met de kerken in Dessighofen en Geisig een parochie vormt.

De exacte leeftijd van de kerk in Dornholzhausen is moeilijk te bepalen. De kern dateert vermoedelijk uit de 13e eeuw. De torenspits van de kerktoren dateert uit 1777 en de beschilderde preekstoel dateert vermoedelijk van rond 1700. Het orgel dateert uit 1900, bevond zich oorspronkelijk boven het altaar en werd pas tijdens een renovatie in 1953 verplaatst naar de ingangszijde. De drie klokken luidden voor het eerst op oudejaarsavond 1908 voor de kerkdienst.
Op het kerkplein, dat tot 1853 dienst deed als begraafplaats, werd in 1883 een eik geplant ter ere van de vierhonderdste geboortedag van Luther. Deze werd in 2004 geveld omdat hij ziek was. Uit een deel van de stam werd een sculptuur gemaakt met motieven uit het leven van Luther.

Op de kaart

Ringstraße 30

56357 Dornholzhausen


Wat zou je als volgende willen doen?