Protestantse parochiekerk

In een oogopslag

  • Nassau
  • Kerken/kloosters

De protestantse Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper.

De oorsprong van St John's Church gaat terug tot de 10e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk op de toren na bijna volledig verwoest. De toren in laatromaanse stijl dateert uit de 12e eeuw. Vroeggotische elementen zijn zichtbaar in het westelijke deel van het schip en bestaan uit een kruisgewelf met spitsbogen. Een van de oudste klokken in de regio uit 1480, het vroeggotische achthoekige doopvont en talrijke grafstenen uit de 15e/17e eeuw, waaronder die van de familie Baron vom Stein, zijn bewaard gebleven. De grafstenen bevinden zich op de noordelijke binnenmuur van de kerk. Oorspronkelijk stonden de grafstenen op het terrein rond de kerk. Het altaar en de preekstoel dateren uit de 17e eeuw.


In 1917 werden de klokken van St John's Church in beslag genomen voor oorlogsdoeleinden. Alleen de oudste en grootste klok, de "Marienglocke", werd gespaard en bleef in de kerk. Deze werd in 1480 voor de mensen van Nassau gegoten vanwege transportproblemen. In 1922 werden 2 nieuwe bronzen klokken aangebracht om de in beslag genomen klokken te vervangen.


Het schip dateert uit de jaren 1930. De herbouwde kerk heeft ramen van de Diez kunstenaar Rudolf Fuchs en de schilder Heinz Hindorf uit 1950/60.

Op de kaart

Kettenbrückstraße 6

56370 Nassau


Wat zou je als volgende willen doen?