Protestantse parochiekerk

In een oogopslag

  • Nassau
  • Kerken/kloosters

Protestantse parochiekerk, ingewijd na Johannes de Doper

Protestantse parochiekerk, ingewijd na Johannes de Doper. Het begin dateert uit de 10e eeuw. Toren met laat-Romaanse bouwstijl uit de 12e eeuw, vroeg-Gotische bouwelementen zichtbaar in het westelijke deel van het schip (kruisgewelf) met spitsbogen, op de noordelijke binnenmuur grafsteenplaten van de stichtersfamilie vom Stein uit de 15e tot 18e eeuw.

Op de kaart

Kirchstrasse

56370 Nassau


Wat zou je als volgende willen doen?