© Ute Zöller

St Castor's kerk

In een oogopslag

  • Dausenau
  • Kerken/kloosters

De geschiedenis van de laatgotische St. Castorkerk gaat terug tot het eerste kwart van de 14e eeuw. De Romaanse kerktoren dateert uit het einde van de 12e eeuw en is daarmee het oudste gebouw in Dausenau.

De huidige protestantse Sint-Castoriuskerk was oorspronkelijk gewijd aan de Maagd Maria, Sint-Maria Magdalena en Sint-Castor. Het hoofdkoor van de driebeukige kerk met verspringende portieken wordt gekenmerkt door muurschilderingen, waaronder een passiefries met figuren van apostelen afgewisseld met scènes uit het lijdensverhaal van Jezus en dateert uit het eerste kwart van de 14e eeuw en de twee vestibules uit de 15e eeuw. De romaanse kerktoren dateert uit de 12e eeuw en behoorde al tot de voorgangskerk. Uiterlijk in de 18e eeuw ging een sacristie verloren die zich bij het hoofdkoor bevond. De plattegrond hiervan werd in 2004 archeologisch opgegraven en in 2005/06 zichtbaar afgebeeld in het plaveisel buiten.

Indrukken

Op de kaart

Kirchgasse 15

56132 Dausenau


Tel.: (0049) 0049026036565

Wat zou je als volgende willen doen?