Benedetti-Steen & Emser Depesche

In een oogopslag

  • Bad Ems
  • Historische plaatsen

Gedenksteen ter gelegenheid van de beruchte "Ems-zending".

Een steen in het bloembed herinnert ons eraan, dat op deze plaats een gebeurtenis uit de Europese geschiedenis de kuurstad voor altijd een plaats in de geschiedenisboeken heeft gegeven. Deze gebeurtenis is bekend geworden met het begrip „Emser Depesche“, het Emser telegram. Hier namen de gebeurtenissen hun loop, die tot de Duits-Franse oorlog 1870/71 leidden en waarvan de oorzaak een door Otto Bismarck in het verre Berlijn van betekenis veranderde en verscherpt geformuleerde boodschap was, die verslag uitbracht over de ontmoeting tussen Koning Willem I en de Franse ambassadeur Benedetti op precies deze plaats.

Indrukken

Op de kaart

Platz der Partnerschaften 1

56130 Bad Ems


Wat zou je als volgende willen doen?