Benedetti-Steen & Emser Depesche

In een oogopslag

  • Bad Ems
  • Historische plaatsen,…

Gedenksteen ter gelegenheid van de beruchte "Ems-zending".

Een steen in het bloembed herinnert eraan dat een hoofdstuk uit de Europese geschiedenis van het kuuroord een eeuwige plaats in de geschiedenisboeken heeft gekregen. Deze gebeurtenis is bekend geworden als het "Ems Dispatch". Hier vonden de gebeurtenissen plaats die leidden tot de Frans-Pruisische oorlog van 1870/71. De aanleiding was een bericht van Otto von Bismarck in het verre Berlijn, dat verslag deed van de ontmoeting van koning Wilhelm I met de Franse ambassadeur Benedetti op deze plek.

Het hele verhaal Zoals elk jaar reisde de Pruisische koning Wilhelm I in juli 1870 naar Ems voor een kuur en zijn tegenhanger, de Franse ambassadeur Benedetti, arriveerde kort daarna. De echte regisseurs van het drama dat zich zou gaan afspelen, bleven echter op de achtergrond. De Pruisische premier Otto von Bismarck in het verre Berlijn en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Gramont in het al even verre Parijs. Deze laatste had ambassadeur Benedetti de taak gegeven om Pruisische koning Willem I de garantie af te dwingen dat hij niet zou instemmen met een Duitse monarch die zich kandidaat zou stellen voor de vacante Spaanse koninklijke troon. Frankrijk zag zijn suprematie in Europa bedreigd als zijn zuiderbuur ook een Hohenzollern monarchie zou worden.

Benedetti was zich er terdege van bewust dat dit geen verstandig beleid was en begaf zich naar de Kurpromenade, waar hij een ontmoeting met de koning regelde en, zoals opgedragen, de Franse eis voor een garantie presenteerde. Zoals verwacht wees Wilhelm deze af. Bismarck ontving 's middags een telegrafisch verslag van de bijeenkomst uit Bad Ems. De essentie van het telegram was dat Wilhelm de Franse eis voor een garantie had afgewezen en weigerde verder te onderhandelen met de ambassadeur. Bismarck herzag nu het bericht, niet, zoals hij zelf beweerde, door alleen maar te schrappen en zonder een woord toe te voegen of te veranderen, maar hij schreef een nieuwe, kortere en strengere tekst, die hij diezelfde avond naar de pers stuurde en die hij zo veranderde in de beroemde "Emser Depesche". In Bismarcks versie had Benedetti de koning op de Kurpromenade al te ongepast lastiggevallen en was hij door hem bruusk afgepoeierd. Dit veroorzaakte opschudding in zowel Duitsland als Frankrijk toen ze dit de volgende ochtend in de kranten lazen. De Franse oorlogsverklaring een paar dagen later leidde tot de Frans-Pruisische oorlog van 1870/71, die echter minder een gevolg was van het "Ems Dispatch" dan van de algemene diplomatieke verwikkelingen van die dagen. Het Ems Dispatch was op zijn best de beroemde vonk die het reeds geopende kruitvat deed ontbranden.

Indrukken

Op de kaart

Platz der Partnerschaften 1

56130 Bad Ems


Wat zou je als volgende willen doen?